Zainwestowali w przyszłość


9 maja 2018

Dobiegły końca trzytygodniowe staże zawodowe w Sewilli, w których udział wzięło 17 uczestników OHP z Warmii i Mazur. Uczestnicy projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” doskonalili swoje umiejętności zawodowe podczas praktyk w lokalnych restauracjach i salonach fryzjerskich.

Mimo początkowych trudności związanych z potrzebą znajomości fachowego języka, podopieczni Hufców Pracy w Ostródzie i Giżycku dzięki ogromnemu zaangażowaniu i motywacji szybko przyswoili słownictwo i z każdym dniem radzili sobie coraz lepiej. Praktyki u zagranicznych pracodawców pozwoliły polskiej młodzieży w pełni poznać specyfikę pracy w warunkach kultury śródziemnomorskiej, rozwinąć i udoskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz poznać wielu ciekawych ludzi. Młodzież zgodnie przyznała, iż różnice kulturowe między Polską a Hiszpanią są dość wyraźne w miejscu pracy. Bardzo ważna jest dla Hiszpanów sjesta – popołudniowa przerwa na odpoczynek i posiłek trwająca ok. 2-3 godziny. Specyficzne dla hiszpańskich pracowników jest również bezstresowe i pozytywne nastawienie. Z kolei cechująca praktykantów z Polski pracowitość i zaangażowanie znalazły uznanie wśród pracodawców i współpracowników.

W ostatnim tygodniu pobytu młodzieży w Andaluzji zakończył się także 20-godzinny kurs języka hiszpańskiego, z którego egzamin pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Poprzez udział w projekcie młodzież zapoznawała się również zachodnioeuropejską kulturą m.in. podczas wieczoru tapas i flamenco oraz wycieczki do Cordoby – zabytkowego miasta, którego historia sięga czasów starożytnych. Możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i sam pobyt za granicą z pewnością zaprocentuje w przyszłości, ułatwiając młodzieży wejście zarówno na lokalny, jak i europejski rynek pracy.

Każdy z uczestników projektu na potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymał certyfikat Europass Mobility, uznawany na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto udział w projekcie pozytywnie wpłynął na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnił motywację uczestników do dalszej nauki zawodu.

Projekt „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.