Zapraszamy na Targi Edukacji i Pracy


24 września 2018

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP z Bartoszyc wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bartoszycach zapraszają 27 września na Targi Pracy i Edukacji.

Organizatorzy Targów Pracy i Edukacji za główny cel stawiają sobie propagowanie wśród młodzieży przedsiębiorczej postawy na rynku pracy oraz świadomego kreowania własnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Bartoszyce realizowana będzie poprzez prezentację lokalnych firm, przedsiębiorstw społecznych i placówek edukacyjnych oraz szkoleniowych, a także popularyzację innych instytucji świadczących usługi m.in. na rzecz młodzieży. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy stoją przed wyborem szkoły w kolejnym etapie kształcenia, jak również absolwentów, osób poszukujących pracy, bezrobotnych, a także innych osób zainteresowanych tematyką rynku pracy – m.in. rodziców, pedagogów, doradców zawodowych.

W Bartoszyckich Targach Pracy i Edukacji weźmie udział szereg wystawców – pracodawców, przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudniania, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji pracy tymczasowej, przedsiębiorstw społecznych, służb mundurowych. Swoją ofertę przedstawią lokalne placówki edukacyjne i firmy szkoleniowe. Młodzi ludzie zamierzający podjąć zatrudnienie będą mogli zapoznać się z ofertami pracy w kraju i za granicą m.in. w branży budowlanej, usługowej, gastronomicznej, produkcyjnej, transportowej i medycznej. Osoby zainteresowane kontynuacją nauki bądź przekwalifikowaniem będą miały możliwość zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, a także z możliwościami zdobycia kwalifikacji zawodowych na drodze kształcenia pozaformalnego. Zaproszeni do wzięcia udziału w przedsięwzięciu eksperci służyć będą odwiedzającym poradami m.in. z zakresu pośrednictwa pracy, ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.

Targi Pracy i Edukacji odbędą się 27 września br. w godz. 10°°- 12°° w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach przy ul. Romualda Traugutta 23.

Targi Pracy i Edukacji zostały objęte honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Starosty Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: tygodnik „Goniec Bartoszycki” i „Telewizja Kablowa Bart – Sat”.