Zdobywają nowe kwalifikacje


29 sierpnia 2019

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Giżycku trwa kurs zawodowy „Operator wózka jezdniowego podnośnikowego (kat. II WJO)”. W szkoleniu bierze udział 10 osób, młodych mieszkańców powiatu giżyckiego, ełckiego i kętrzyńskiego w wieku 18-24 lata, w tym 5 absolwentów OHP.

Rozbudowany program zajęć teoretycznych oraz duża liczba ćwiczeń praktycznych mają przygotować uczestników kursu do niełatwego egzaminu końcowego składanego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. W trakcie zajęć kursanci pod okiem profesjonalnych instruktorów uczą się jazdy wózkiem widłowym oraz operowania hydraulicznym układem podnośnikowym pojazdu. Program kursu obejmuje też m.in. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, zasad BHP, budowy i podziału wózków jezdniowych oraz wymiany butli gazowej. Moduł szkolenia zawodowego został poprzedzony warsztatami z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy MCK w Giżycku. Celem tego etapu było wyposażenie uczestników kursu w wiedzę przygotowującą do aktywnego poszukiwania oraz utrzymania zatrudnienia. W ramach zajęć kursanci dowiedzieli się jak sporządzić profesjonalne CV, gdzie poszukiwać ofert pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą oraz jakie znaczenie mają kompetencje interpersonalne w zespole pracowniczym. Komplementarne kwalifikacje uzyskane podczas modułu zawodowego i pozazawodowego dają pewność, że po ukończeniu kursu młodzi ludzie odnajdą się na współczesnym, wymagającym rynku pracy.

Obecnie prowadzona jest również rekrutacja na kurs „Kelner I stopnia”. Młodzież zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zapraszamy do MCK OHP w Giżycku. W ramach zajęć zapewniamy materiały do zajęć, ubezpieczenie NNW, wyżywienie, dofinansowanie kosztów przejazdu na zajęcia oraz wsparcie specjalistów OHP.

Kurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.