Znamy zwycięzców


17 maja 2018

W dniach 14-17 maja br. 13 dwuosobowych zespołów stolarzy i 23 uczestników konkursu z zakresu wiedzy BHP z elementami prawa pracy z całego kraju rywalizowało w ramach centralnego etapu ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”.

Dwudniowe zmagania uczestników oceniały komisje konkursowe, w zawodzie stolarz: egzaminator Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Krzysztof Murawski, instruktor praktycznej nauki zawodu z OSiW w Pasłęku Piotr Olszewski oraz instruktor praktycznej nauki zawodu z OSiW w Mrągowie Jerzy Koneszko. Natomiast w kategorii BHP w skład komisji weszli: główny specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Jacek Żerański, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu Iwona Pekura oraz specjalista ds. wychowania i programów edukacyjnych WM WK OHP Nina Kowalewska.

Zadania konkursowe przygotowywane były przez ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie wiedzy o BHP oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – w zawodzie stolarz. Największe trudności sprawiło stolarzom prawidłowe wykonanie w regulaminowym czasie zadania praktycznego ? taboretu. Wbrew pozorom, prosty mebel wymagał bardzo dobrej organizacji i doświadczenia w pracy z drewnem, a także sprawnej współpracy obu zawodników. Maksymalną liczbę punktów za zadanie praktyczne, tj. 70, komisja przyznała tylko jednemu zespołowi – zdobywcom I miejsca. Wyniki części teoretycznej były na wyrównanym poziomie. Najwyższą liczbę punktów uzyskał stolarz z Lubelskiej WK OHP- Marcin Pietrzela. W przypadku testu dotyczącego przepisów BHP z elementami prawa pracy wiedza uczestników była bardzo zróżnicowana, przez co uzyskali oni od 21 do 46 punktów na 50 możliwych do uzyskania.

Podsumowanie i zakończenie XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” odbyło się 17 maja przy udziale Wojewódzkiego Komendanta OHP Dariusza Rudnika oraz przybyłych gości: wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego, burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego, zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Tomasza Kawałko, zastępcy prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Kazimierza Samokara, członka zarządu ds. handlu w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku Wiesława Grzankę, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pasłęku Teresy Brewki, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Marii Kizyk.

Kierownik OSiW OHP w Pasłęku Tomasz Cybulski powitał i przedstawił gości, podziękował za życzliwość, jaką okazują w bieżącej działalności OHP na rzecz młodzieży. Wicewojewoda podkreślił znaczenie i rolę OHP w kształceniu młodzieży oraz wyraził przekonanie, iż ranga szkolnictwa zawodowego będzie coraz wyższa, ponieważ rynek pracy domaga się wykwalifikowanych pracowników, umiejących szybko podjąć zadania na konkretnych stanowiskach pracy. Burmistrz Pasłęka mówił o dobrej współpracy i roli Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w pasłęckiej społeczności oraz podziękował za pozytywną działalność w środowisku lokalnym.

Następnie Tomasz Cybulski, po przedstawieniu punktacji uzyskanej przez drużyny w obu kategoriach, odczytał zwycięskie nazwiska. W zawodzie stolarz Komisja przyznała I miejsce reprezentantom Wielkopolskiej WK OHP, II miejsce zajęli uczestnicy Lubelskiej WK OHP, III miejsce uzyskali reprezentanci Zachodniopomorskiej WK OHP. W kategorii wiedza z zakresu BHP z elementami prawa pracy: I miejsce zdobyła uczestniczka z Łódzkiej WK OHP, II miejsce zajęła reprezentantka Opolskiej WK OHP, III  miejsce przypadło Świętokrzyskiej WK OHP.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP i wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego statuetki, dyplomy i nagrody ufundowane przez Komendę Główną OHP. Specjalną nagrodę dla zwyciężczyni konkursu z zakresu wiedzy BHP z elementami prawa pracy ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Pan Tomasz Kawałko, który wręczył laureatce nagrodę, podkreślił jak ważna jest znajomość przepisów bezpieczeństwa, w szczególności wśród młodych pracowników, rozpoczynających swoją karierę zawodową i pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu zainteresowania i wiedzy w tym zakresie.