Aktywizacja zawodowa – dobry wybór


9 kwietnia 2019

9 kwietnia br. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu zakończyło promocję usług OHP w ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

Głównym celem przedsięwzięcia było rozbudzenie aktywności zawodowej uczestników kwalifikacji wojskowej poprzez informowanie o działalności i usługach CEiPM OHP w Elblągu. Ponadto młodzież zachęcona została do udziału w II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, w kursach i szkoleniach zawodowych, poradnictwie zawodowym świadczonym w formie grupowej jak i indywidualnej przez doradców zawodowych, a także do korzystania z usług pośrednictwa pracy, udziału w giełdach i targach pracy. Ideą przedsięwzięcia było również przygotowanie młodzieży do umiejętnego poruszania się na dynamicznym rynku pracy, zaakcentowanie roli edukacji i pracy jako czynnika wyzwalającego pozytywną motywację życiową oraz wykształcenie poczucia celu i sensu życia.