„Aktywni górą!” w Olsztynie


17 stycznia 2023

Młodzież z olsztyńskiego Hufca Pracy rozpoczęła przygodę w projekcie „Aktywni górą!”. Pierwszym etapem wsparcia są spotkania z doradcą zawodowym.

Specjalista OHP spotykając się z każdym uczestnikiem indywidualnie przeprowadza jego diagnozę sytuacji zawodowej. Podczas wsparcia analizuje jego potencjał, uwarunkowania zdrowotne i społeczne. Za pomocą testów doradczych diagnozowane są jego predyspozycje i preferencje zawodowe. Następnie wspólnie z uczestnikiem określane są kierunki rozwoju, wyznaczane cele zawodowe i indywidulana ścieżka rozwoju zawodowego, uwzględniająca potrzeby i możliwości uczestnika projektu.

W ramach projektu młodzi ludzie nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które poprawią ich sytuację na rynku pracy.