Badają swoje kompetencje społeczne


18 stycznia 2023

W Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Aktywni górą!” z psychologiem. Podczas spotkania młodzież wypełniała test psychometryczny, stanowiący element wstępnej oceny kompetencji społecznych każdego z uczestników.

Testy psychometryczne są najbardziej typową metodą badań psychologicznych. Dostarczają informacji o osobowości, temperamencie, motywacji, wartościach, jak też inteligencji i zdolnościach poznawczych osoby poddanej testowi. Na podstawie analizy testu i indywidualnych potrzeb, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO.