Bądź przedsiębiorcą


27 listopada 2018

25 listopada br. ostródzkie jednostki OHP we współpracy z zaprzyjaźnionym Zespołem Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie zorganizowali prelekcję, której głównym tematem było zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w regionie warmińsko-mazurskim. Adresatami spotkania byli słuchacze CKU – szkoły dla dorosłych.

Dla wielu osób założenie własnej firmy od podstaw, podjęcie działalności gospodarczej stanowi docelowy plan zawodowy. Marzenia o pracy na własny rachunek i na własną odpowiedzialność podsycają także pracownicy OHP. Specjalista ds. rozwoju zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ostródzie na bazie własnych doświadczeń opowiadał o charakterystyce prowadzenia działalności. Omówił etapy zakładania działalności gospodarczej, począwszy od pomysłu do uzyskania numeru NIP przedsiębiorstwa. Podkreślił jak istotne w obecnych czasach jest rozpoczęcie aktywnej promocji online. W XXI wieku reklamowanie swoich usług w sieci internetowej to już konieczność, zgodnie z hasłem „Nie ma Cię w sieci – nie ma Cię wcale”. Dodatkowo w trakcie spotkania przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Hufca Pracy promowali działalność oraz wsparcie jakie oferuje OHP. Młodzież mogła uzyskać informację o możliwościach wsparcia doradcy zawodowego czy pośrednika pracy.

Zajęcia zostały odebrane bardzo pozytywnie przez słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli zadając szereg pytań. Prowadzący zajęcia uświadomił uczestnikom, że marzenie o własnym przedsiębiorstwie może stać się faktem, trzeba tylko chcieć i zacząć realizować założone plany.