Bezpieczne lato z OHP


12 lipca 2021

Wakacje to przede wszystkim czas wypoczynku i zabawy. W ich trakcie nie można zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Mając to na uwadze specjaliści Młodzieżowym Centrum Kariery w Pasłęku przeprowadzili dla swoich podopiecznych cykl spotkań w ramach programu autorskiego pn. „Młodzież na wakacjach. Bezpieczne lato z OHP”. Jego celem było przygotowanie młodych ludzi do wejścia w życie zawodowe z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie przyszłych absolwentów ze specyfiką zawodów związanych z bezpieczeństwem i ochroną życia ludzkiego.

Podczas spotkań uczestnicy uzupełnili wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzi poznali praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy, zastosowanie sprzętu ratowniczego oraz metody resuscytacji. Szczególną uwagę zwrócono na zasady zachowania się na akwenach wodnych oraz na konsekwencje podejmowania zachowań ryzykownych. Młodzież poznała również reguły zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym oraz procedury reagowania w razie wypadku.