Kolejni spawacze na rynku pracy


22 listopada 2019

Wykwalifikowani spawacze to jeden z najbardziej poszukiwanych i cenionych zawodów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wychodząc naprzeciw wymaganiom lokalnego rynku pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery w Braniewie zorganizowało profesjonalne szkolenie „Spawacz metodą MAG – 135” i przeszkoliło w tym zakresie 10 młodych ludzi.

W trakcie kursu, uczestnicy poznali zarówno teoretyczne jak i praktyczne tajniki spawania. Główny nacisk położono jednak na praktykę. Uczestnicy poznali urządzenia spawalnicze, metody przygotowania złączy do spawania, budowę i użytkowanie urządzeń do spawania MAG itp. Program szkolenia został poszerzony o moduł „Rynek pracy” z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, podczas którego kursanci zostali wyposażeni w wachlarz kompetencji miękkich mających na celu ułatwienie poszukiwania pracy oraz poruszania się po rynku pracy.

Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów oraz specjalistów Młodzieżowego Centrum Kariery w Braniewie. Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwach, po którym uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz Książeczki Spawacza uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu.

Szkolenie realizowane było w ramach utrzymania rezultatu projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.