Kurs wychowawców wypoczynku w Olsztynie


7 czerwca 2017

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do wzięcia udziału w kursie wychowawców wypoczynku, organizowanym w dniach 22-25 czerwca br. w Olsztynie. Program kursu jest zgodny z obowiązującymi przepisami to jest art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Do wzięcia udziału w kursie zapraszamy osoby w wieku od 18 roku życia, posiadające wykształcenie średnie lub będące w ostatniej klasie szkoły średniej, chcące zdobyć uprawnienia wychowawcy wypoczynku.

Zgłoś się