Kursy i szkolenia


 

 

 

Ośrodki Szkolenia Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zapraszają na kursy i szkolenia osoby do 25 roku życia, m.in. osoby bezrobotne wymagające uzupełnienia kwalifikacji lub przekwalifikowania, uczniów i absolwentów szkół średnich i studentów.
Organizujemy kursy i szkolenia również pod konkretne potrzeby! Staramy się spełniać funkcję nie tylko dostawcy szkoleń, ale przede wszystkim doradczą. Prowadzimy rozmowy z kandydatami na kursy, szkolenia i przekwalifikowania uwzględniając predyspozycje psychofizyczne i zawodowe uczestników. Jest to gwarantem skuteczności prowadzonej przez nas działalności szkoleniowej. W struktuturze Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie znajdują się Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Mrągowie i Pasłęku oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta kursów specjalistycznych

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie proponuje Państwu współpracę w zakresie organizacji komercyjnych kursów zawodowych uprawniających do obsługi maszyn, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz.U. Nr 118 poz.1263 z dnia 15.10.2001r. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi, certyfikowanymi ośrodkami szkolącymi będącymi w strukturach OHP, które posiadają wpis do rejestru instytucji szkolących wydane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy i są upoważniane do prowadzenia szkoleń przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Oferowane przez nas usługi szkoleniowe skierowane są do pracodawców i ich pracowników oraz osób indywidualnych zainteresowanych zdobyciem odpowiednich uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zajęcia są prowadzone przez fachową i wykwalifikowaną kadrę inżynierską z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod dydaktycznych. Kontrolę programową i merytoryczną nad prowadzonymi kursami pełni Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Nasza oferta dotyczy szkoleń organizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Miejsce przeprowadzenia szkoleń uzależnione jest od ilości osób chętnych i możliwości organizacyjnych. W przypadku zakładów pracy/pracodawców zainteresowanych objęciem szkoleniem określonej grupy pracowników, jesteśmy gotowi przeprowadzić zajęcia w miejscu zatrudnienia.
Dane kontaktowe:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 18
10-687 Olsztyn
tel. 89/ 527 12 06
e-mail: oszklebark@ohp.pl

informacji udziela:
Ewa Kraszewska-Witalska – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobrym Mieście
ul. Grudziądzka 9b
tel. 89/ 715 28 40
e-mail: oszdobremiasto@ohp.pl

informacji udziela:
Małgorzata Jasińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Braniewie
ul. Moniuszki 9a
tel. 511 938 986
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

informacji udziela:
Elżbieta Mazuryk – specjalista ds. rozwoju zawodowego
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Kurzetniku
ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik
e-mail: oszkurzetnik@ohp.pl
tel. 506 273 766
informacji udziela:
Magdalena Wadecka – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
ul Słowackiego 13 /dworzec PKP/
tel. 89/ 642 88 27
e-mail: oszostroda@ohp.pl

informacji udziela:
Karol Kraszewski – specjalista ds. rozwoju zawodowego