Kursy zawodowe w Olsztynie


30 sierpnia 2019

Wraz z końcem sierpnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie ruszyły kursy zawodowe realizowane w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Jest to ostatni etap przed rozpoczęciem trzymiesięcznych staży zawodowych u pracodawców, stanowiących okazję do poszerzenia wiedzy zdobytej w czasie kursów, wykorzystania jej w praktyce oraz zyskania cennego doświadczenia zawodowego.

Młodzi ludzie szkolą się w zawodach: kelner-barman-barista, sprzedawca-magazynier, spawacz i kosmetyczka. W wyborze kursów pomógł doradca zawodowy, który określił predyspozycje zawodowe młodych ludzi oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Programy kursów zawodowych obejmują część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w firmach szkoleniowych, a część praktyczna w warsztatach szkoleniowych lub zakładach pracy.

Szkolenia mają na celu zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które w połączeniu z trzymiesięcznym stażem ułatwią młodzieży podjęcie zatrudniania po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych