„Nie jesteś na sprzedaż”


28 listopada 2018

27 listopada br. pośrednik pracy MCK OHP Bartoszyce zorganizował spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące handlu ludźmi i bezpiecznych wyjazdów za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Zajęcia skierowane były do młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, a poprowadziła je mł. chor. Katarzyna Łuszczak – koordynator ds. handlu ludźmi Palcówki Straży Granicznej w Bezledach.

Na wstępie Pani Katarzyna krótko przedstawiła charakterystykę przestępstwa handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność każdej osoby. W trakcie pogadanki uświadomiła słuchaczom, że handel ludźmi to nie tylko dysponowanie człowiekiem wbrew jego woli. Proceder ten może również mieć formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej oraz handlu ludzkimi organami. Podczas spotkania zwrócono też uwagę na rozpowszechniający się problem żebractwa na ulicach naszych miast, za którym bardzo często stoją zorganizowane grupy przestępcze. Ponadto prowadząca spotkanie na konkretnym przykładzie przedstawiła zorganizowane akcje porywania małych dzieci pozostawionych bez należytej opieki w Centrach Handlowych, celem pobrania od nich zdrowych organów i przeszczepiania im dzieciom chorym z często zamożnych rodzin mieszkających w innych krajach. Omówiła także kilka najważniejszych zasad bezpiecznego wyjazdu do pracy za granicę i uczuliła, aby każdy wyjeżdżający ustalił z najbliższymi sobie osobami hasło, które będzie niezbędne w sytuacji, kiedy trafimy na nieuczciwego pracodawcę lub grupę przestępczą zajmującą się handlem tzw. „żywym towarem”.

Handel ludźmi to trudny temat, od którego jednak nie można uciec. Osoby, które popełniają tego typu przestępstwa nie mogą czuć się bezkarnie, natomiast pokrzywdzeni potrzebują szczególnej opieki i pewności, że nigdy więcej nie będą musieli przeżywać koszmaru. Niestety, każdy z nas może stać się ofiarą. Dlatego tak ważne jest, aby każdy, szczególnie młody człowiek, miał pełną świadomość jak do wyjazdów należy się przygotowywać, na co zwracać uwagę szukając pracy i gdzie opcjonalnie szukać pomocy. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu i z pewnością wszystkie przekazane im informacje pomogą w bezpiecznym planowaniu zagranicznych wyjazdów. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała broszury informacyjne pt. „Nie jesteś na sprzedaż”.