Piłsudski – bohater z krwi i kości


5 października 2019

4 października uczestnicy Hufca Pracy w Elblągu, uczący się w klasach pierwszych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, udali się do kina na film Michała Rosy pt. „Piłsudski”. Młodzi ludzie mieli okazję przybliżyć sobie postać wielkiego Polaka. Znanego im z lekcji historii bardziej jako symbol czy pomnik polskiej walki o niepodległość, niż człowieka z krwi i kości.

Film koncentruje się na okresie z życia Marszałka od jego ucieczki z zakładu psychiatrycznego w Petersburgu w 1901 roku, po wydarzenia z 1918 roku finalizujące drogę bohatera do odzyskania wolności przez Polskę. Podczas seansu młodzież zobaczyła Marszałka jako mężczyznę, męża, ojca. Człowieka szukającego ukojenia w ramionach żony, rozpaczającego po śmierci ukochanej pasierbicy, zakochanego i zdradzającego żonę z inną kobietą, lawirującego pomiędzy dwoma związkami. Jednak, przede wszystkim ujrzeli postać bezkompromisowego wojownika, dla którego wolność ojczyzny była celem godnym przelania krwi, poświęcenia życia swojego i innych, którego walkę zbrojną w początkowej fazie można by nazwać, patrząc ze współczesnej perspektywy, jako terrorystyczną. Przywódcę, który z konsekwencją i przebiegłością zrealizował zamysł stworzenia Wojska Polskiego, zaczynając od stworzenia ruchu strzeleckiego, wskrzeszającego demokratycznego ducha Legionów Dąbrowskiego.

Dzięki filmowi Michała Rosy uczestnicy naszego hufca mogli przekonać się, że walka o niepodległość naszej ojczyzny toczyła się nie tylko przeciwko zaborcom, ale napotykała także na opór ze strony kolegów z partii oraz społeczeństwa polskiego, którego członkowie przyzwyczaili się do życia pod zaborem, wiedli spokojne i dostatnie życie, utraty którego nie chcieli ryzykować na rzecz niepewnej przyszłości i reperkusjom po ewentualnej przegranej.

Film pt. ‚Piłsudski” zdecydowanie przybliżył uczestnikom postać naszego bohatera narodowego, jednocześnie skłaniając do refleksji nad tragiczną historią naszego kraju i do życzenia sobie, obyśmy takich bohaterów już nigdy więcej nie potrzebowali.