Praca wakacyjna dla młodzieży


5 sierpnia 2022

Wakacje to dla wielu młodych ludzi czas odpoczynku, podróży, ale również zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Praca w wakacje ma wiele plusów. Jest to szansa na zdobycie nowych umiejętności oraz pozyskanie dodatkowych środków, które pomagają w realizacji planów.

Początek lipca rozpoczął się nawiązaniem współpracy pomiędzy OHP a Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Pojezierze” w Olsztynie. Rezultatem spotkania specjalistów olsztyńskiego CEiPM OHP z przedstawicielami spółdzielni było pozyskanie wakacyjnych ofert pracy dla osób niepełnoletnich.

Pozyskane oferty zostały przedstawione młodzieży zainteresowanej podjęciem pracy sezonowej i krótkoterminowej. Dodatkowo podczas spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy młodzi ludzie uzyskali informacje dotyczące zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, nowych kwalifikacji i możliwości przekwalifikowania się. Poznali też zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz otrzymali wskazówki jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Będąc w kontakcie z osobami, które otrzymały ofertę pracy dowiedzieliśmy się, że zostały zatrudnione przy zieleni miejskiej. Oferta spotkała się z dużym entuzjazmem osób młodych poszukujących pracy, dla których często jest to pierwsza praca. Dzięki temu mogą zdobyć doświadczenie i umiejętności oraz poznać nowych ludzi.