Staże to podstawa


22 listopada 2019

21 listopada br. specjaliści z Młodzieżowego Centrum Kariery w Braniewie odwiedzili uczestników II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” podczas odbywania staży zawodowych u lokalnych pracodawców.

Staże zawodowe, jak sami podkreślali w rozmowach uczestnicy, dają im ogromną szanse na zdobycie nowego doświadczenia i umiejętności praktycznych. Dzięki stażom zawodowym młodzież poza przygotowaniem do samodzielnej pracy, zyskuje wiele dodatkowych kompetencji m.in. społecznych, które na pewno zaowocują w przyszłości swobodnym poruszaniem się na rynku pracy. Młodzi ludzie z Braniewa rozpoczęli staże zawodowe z początkiem października, zatem dobrze już poznali specyfikę pracy. Uczestnicy chwalą sobie warunki odbywania stażu oraz zaufanie jakim zostali obdarzeni w realizacji obowiązków służbowych. Pozwoliło to im, nabyć większej pewności siebie oraz wzmocniło przekonanie o właściwym wyborze zawodu.

Na zakończenie staży zawodowych, każdy z uczestników otrzyma opinię od pracodawców z odbytego stażu oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje. Będą to pierwsze dokumenty, jakimi mogą operować na lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych