To kim będę zależy ode mnie


22 czerwca 2020

Wybór zawodu jest dla osób wchodzących na rynek pracy bardzo trudną decyzją. Jest to odpowiedzialny krok, od którego w dużym stopniu zależy przyszłe życie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby młody człowiek świadomie podejmował swoje pierwsze decyzje. Chcąc wesprzeć młodzież w ich wyborach specjaliści Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu przeprowadzili zajęcia e-learningowe w ramach programu autorskiego pn. „To kim będę zależy ode mnie”.

Spotkanie skierowane było do uczniów klas VII i VIII Centrum Kształcenia Zawodowe i Ustawicznego w Elblągu i dotyczyło uporządkowania wiedzy na temat specyfiki wykonywania różnych zawodów. Specjaliści OHP pełniący często rolę łącznika pomiędzy pracodawcą, czy też szkołą a młodym człowiekiem skoncentrowali się też na przygotowaniu młodzieży do podjęcia zatrudnienia, wyposażając uczniów w wiedzę dotyczącą praw i obowiązków pracownika oraz zasad związanych z podejmowaniem pracy.