U lokalnych pracodawców


31 października 2019

Wraz z końcem października minął pierwszy miesiąc staży zawodowych realizowanych przez olsztyńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy projektu realizują staże w zakładach pracy na terenie Olsztyna, Szczytna i Mrągowa, w różnych branżach m.in.: magazynowej, spawalniczej, gastronomicznej, kosmetycznej. U lokalnych pracodawców młodzież poznaje zasady organizacji i mechanizmy funkcjonowania zakładu pracy oraz doskonali nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, stażyści cenią sobie również możliwość nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Dodatkowo, młodzież może liczyć na wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, zobowiązanych do udzielania wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Realizowane w ramach projektu wsparcie stanowi ważny początek w rozwoju ścieżki kariery zawodowej. Uczy młodego człowieka specyfiki pracy na danym stanowisku i szacunku do pracy. Z opinii młodych ludzi wynika, iż zdobyta wiedza i doświadczenie z pewnością przyczynią się do znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych