Zajęcia strzeleckie


5 grudnia 2019

Hufiec Pracy w Elblągu zorganizował dla uczestników OHP, uczących się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu zajęcia na strzelnicy klubu GARDA w Ostródzie.

Zajęcia strzeleckie odbyły się w ramach przedsięwzięcia ,,Celny strzał moim celem”, finansowanego ze środków OHP. Młodzież pod opieką profesjonalnych instruktorów, odbyła szkolenie bezpiecznego posługiwania się bronią palną, ładowała ostrą amunicje do magazynków oraz korzystając z każdego rodzaju broni uczyła się celować do tarczy. Po zajęciach odbyła się odprawa, gdzie podliczono celne strzały i wyłoniono najlepszych strzelców. Nawiązano także do polskich tradycji sportowych w strzelectwie, przypominając ostatnie zdobyte złoto w mistrzostwach w Sydney. Przypomniano także o naszych elitarnych jednostkach wojskowych, które narażają życie w wielu akcjach bojowych w obronie naszej suwerenności.

Po zajęciach strzeleckich całej grupie zapewniono gorący posiłek w Ostródzie, przy którym młodzież dzieliła się wrażeniami. Wielokrotnie słychać było o chęci ponownego udziału w takich zajęciach.