OHP na polach Grunwaldu


16 lipca 2018

Coroczna inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem to nie tylko okazja do promocji regionu. Ogromne zainteresowanie imprezą wykorzystały również różnego rodzaju instytucje publiczne, w tym Ochotnicze Hufce Pracy.

Pomimo niesprzyjającej aury stoisko Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP cieszyło się dużym zainteresowaniem turystów, a w szczególności młodzieży przebywającej na polach Grunwaldu.

14 lipca br. specjaliści z OHP na Warmii i Mazurach uczestniczyli w obchodach rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Ochotnicze Hufce Pracy zostały zaproszone do wzięcia udziału w akcji prowadzonej w ramach Programu „Po pierwsze zdrowie” – wielospecjalistycznym programie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, zainicjowanym w imieniu Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Rady Głównej Instytutów Badawczych przez prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego. Akcja prowadzona jest we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia oraz audycją „Lato z Radiem” i ma na celu rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych społeczeństwa oraz zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych. W ramach programu jednym z tematów jest edukacja, szczególnie w poszerzaniu wiedzy o możliwościach pomocy uczniom, mającym specjalne potrzeby edukacyjne, wsparcie w ukończeniu szkoły bądź zdobyciu zawodu, co doskonale wpisuje się w zadania Ochotniczych Hufców Pracy.

W trakcie wydarzenia młodzież miała okazję uzyskać informacje o działalności edukacyjno-wychowawczej, a w szczególności dotyczącej rekrutacji do jednostek OHP. Pozyskała informacje o możliwościach podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz projektach realizowanych w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”. Odwiedzający mogli skorzystać z porad doradców zawodowych MCIZ oraz specjalisty ds. programów CEIPM w Olsztynie. Uzyskali informacje o usługach rynku pracy OHP w tym ofertach pracy w kraju i za granicą oraz poradnictwie zawodowym.