Projekty międzynarodowe


W ramach swoich statutowych zadań Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP realizuje różnego typu międzynarodowe programy dla młodzieży. Korzystając przy tym w dużym stopniu ze wsparcia zarówno finansowego, jak merytorycznego instytucji międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej. Realizowane programy są przedsięwzięciami o charakterze społeczno-kulturalnym, oświatowym oraz praktyk zawodowych. Umożliwiają one młodym ludziom z różnych państw bezpośredni kontakt, sprzyjają znoszeniu barier kulturowych i językowych, przezwyciężaniu stereotypów i tworzeniu świadomych, obywatelskich postaw. Są dla nich doskonałą okazją do poznania innych krajów i kultur, a także do propagowania wiedzy o własnym kraju. Mają także znaczenie motywacyjne do nauki i pracy nad sobą. Przyczyniają się do poszerzania horyzontów młodych ludzi.
WM WK OHP prowadzi ścisłą współpracę z organizacjami z Grecji, Turcji, Niemiec, Francji, Szwecji, Bułgarii, Rep. Czeskiej, Estonii, Hiszpanii, Malty, Słowacji, Rumunii, pozyskując środki finansowe na realizację projektów np. w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej m.in z Programu ERASMUS +. Projekty programu Erasmus+ realizowane przez WM WK OHP stanowią ważny element edukacji nieformalnej, wspierający i uzupełniający pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną w jednostkach OHP.

 

Młodzi ludzie zdobywający wykształcenie w jednostkach OHP biorą udział w wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+, które są dla nich szansą na poznanie rówieśników z innych krajów europejskich oraz zagranicznych stażach zawodowych pozwalających im na zdobycie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych na terenie wszystkich krajów wspólnoty. W ramach realizowanych projektów mobilności edukacyjnych od 2015 roku 60 uczestników OHP z regionu rocznie bierze udział w trzytygodniowych praktykach zawodowych u hiszpańskich pracodawców, doskonaląc swoje umiejętności w zakresie gastronomii, fryzjerstwa, czy mechaniki samochodowej. Wyjazd na staż poprzedzają zajęcia przygotowawcze obejmujące m.in. kurs językowy, mający na celu zapewnienie młodzieży możliwości jak najefektywniejszego wykorzystania pobytu zagranicą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami międzynarodowymi realizowanymi  przez WM WK OHP:

 

Inwestycja w przyszłość

Projekty staży zagranicznych realizowane przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP umożliwiają odbycie przez uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych trzytygodniowej praktyki zawodowej w zakładach pracy na terenie Sewilli (Andaluzja) i Ubedy. Wyjazd poprzedzony jest zajęciami przygotowania pedagogicznego, kulturowego oraz językowego, mającego zapewnić młodzieży możliwość jak najefektywniejszego wykorzystania czasu spędzonego zagranicą. Podczas stażu młodzież odbywa praktyki zawodowe w zakładach pracy podobnie jak podczas obowiązkowych praktyk realizowanych w toku kształcenia w Polsce. Praktyki realizowane są zgodnie z wypracowanym przez WK oraz stronę hiszpańską porozumieniem o programie zajęć, określającym zadania oraz oczekiwane efekty uczenia, jakie mają zostać osiągnięte przez uczestników. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk sprawują nauczyciele przedmiotów zawodowych z lokalnych szkół partnerskich.
Obok niezwykle cennych doświadczeń zawodowych nabywanych przez młodzież podczas odbywanych mobilności edukacyjnych na szczególne podkreślenie zasługuje zmiana mentalna zachodząca w uczestnikach projektu. Trzytygodniowy pobyt zagranicą i niezwykle pozytywnie wpływa na wzrost pewności siebie młodzieży, zmianę sposobu postrzegania swojej osoby i własnych możliwości oraz wytworzenie się chęci ustawicznego rozwoju. Ponadto udział w stażu oraz nabyte kompetencje potwierdzane są uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej certyfikatem Europass Mobility, w znacznym stopniu ułatwiającym znalezienie zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Ze względu na możliwości wszechstronnego rozwoju uczestników stwarzane przez projekty mobilności edukacyjnej niezwykle istotne jest zapewnienie dostępu do udziału w przedsięwzięciach tego rodzaju dla jak największej ilości młodzieży OHP z terenu województwa.
Oprócz tego młodzież otrzymuje:

  • certyfikat ukończenia kursu językowego A1 wystawiony przez firmę prowadzącą zajęcia przygotowawcze, na podstawie egzaminu końcowego po odbyciu przez uczestników 70 godzin nauki;
  • certyfikat potwierdzający odbycie kursu języka branżowego podczas odbywania stażu zawodowego zorganizowanego przez organizację partnerską;
    – zaświadczenie o ukończeniu stażu zawodowego wystawione przez organizację partnerską;
  • Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) wystawiony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ma ułatwić gromadzenie i uznawanie kwalifikacji zdobytych w innej instytucji za granicą lub w innych sytuacjach życiowych;
  • Europass-Mobilność wystawiony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji umożliwia w sposób przejrzysty prezentację umiejętności i kwalifikacji; Dokument potwierdzający nabyte umiejętności i staż zawodowy odbyty zagranicą. Uznawany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej, który znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia na terenie UE, wydawany w dwóch wersjach językowych polskiej i hiszpańskiej, wydawany przez FRSE na podstawie złożonego raportu uczestnika po zakończeniu stażu.

„Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery”

Let’s play together

„Let’s play together” to projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Polskę reprezentowała młodzież z grupy Dream team działającej przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. W dniach 6 – 13 grudnia 2017 r. w Olsztynie, 30 osób z 5 krajów Unii Europejskiej, poznawało gry i zabawy, które były popularne w czasach, gdy nie było smartfonów, telewizji, Internetu. Przez kilka spędzonych wspólnie dni uczestnicy projektu grali w tradycyjne gry „bez prądu”, w przeszłości zapewniające rozrywkę naszym dziadkom i rodzicom. Były one inspiracją do stworzenia własnej, oryginalnej gry „Małe miasto”. Została ona wybrana w głosowaniu przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rusi, jako najlepsza spośród pięciu gier przygotowanych w międzynarodowych zespołach uczestników projektu. Pragniemy podzielić się rezultatami projektu i na Wasze ręce przekazujemy nową, strategiczną grę „Małe miasto”.

„Małe miasto” to gra, którą stworzyli młodzi ludzie z Estonii, Włoch, Litwy, Rumunii i Polski. To świetna propozycja spędzenia aktywnie wolnego czasu wraz z przyjaciółmi i rodziną. Życzymy miłej zabawy!

Pobierz kartę gry Małe misto