Zgłoś się do OHP


Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończenie 15 roku życia i nieukończony 18 rok życia oraz trudna sytuacja życiowa spowodowana np.: niepowodzeniami szkolnymi; opóźnieniem w nauce; niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; trudną sytuacją materialną; pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy, sieroctwem naturalnym lub społecznym.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uczestnictwa w OHP wypełnij poniższy formularz. Skontaktuje się z Tobą nasz specjalista i odpowie na wszystkie pytanie dotyczące nauki w placówkach OHP.