Młodzieżowe Grupy Wsparcia

6 lipca 2018


Głównym celem działania MGW jest wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych, rówieśniczych, edukacyjnych i zawodowych poprzez rozwijanie własnych umiejętności.

więcej...

Dni otwarte OHP

26 czerwca 2018


Początek wakacji jest w jednostkach rynku pracy OHP na Warmii i Mazurach czasem DNI OTWARTYCH obfitujących w warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi nauki i biznesu, a przede wszystkim oferty pracy.

więcej...

Pożegnanie z Ubedą

25 czerwca 2018


23 czerwca grupa mechaników, fryzjerów i kucharzy ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu oraz Grupy Wychowawczej w Olecku zakończyła trzytygodniowy, zagraniczny staż zawodowy w hiszpańskiej Ubedzie.

więcej...

Powitanie wakacji

22 czerwca 2018


22 czerwca jak, tak jak w innych jednostkach w całym kraju, młodzież z OHP na Warmii i Mazurach zakończyła rok szkolny i powitała wakacje.

więcej...