Kadra OHP doskonali umiejętności ratunkowe

17 lipca 2024


Kadra OHP Warmia Mazury regularnie doskonali umiejętności ratunkowe, uczestnicząc w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i realistycznym symulacjom, pracownicy są gotowi na szybkie i skuteczne działanie w sytuacjach kryzysowych, zapewniając młodzieży bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę.

więcej...

Lato z olsztyńskim OHP

15 lipca 2024


Lato to nie tylko czas odpoczynku, ale także okazja do zdobycia cennych kwalifikacji zawodowych. Olsztyńskie OHP organizuje intensywne szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych oraz spawaczy metodą TIG.

więcej...

Festyn Rodzinny w Elblągu

12 lipca 2024


Kadra OHP w Elblągu wzięła udział w Festynie Rodzinnym ?Jak żyć zdrowo i bezpiecznie?, oferując mieszkańcom zabawę, edukację, doradztwo zawodowe i informacje o bezpłatnych kursach.

więcej...

Klub Absolwenta: Budowanie więzi i rozwój zawodowy

11 lipca 2024


Spotkania Klubu Absolwenta to wyjątkowe chwile, w których absolwenci i kadra OHP mają okazję budować więzi, dzielić się doświadczeniami i wspierać się nawzajem w rozwoju zawodowym. Ostatnie spotkanie w Pasłęku, wzbogacone o inspirujące warsztaty, stało się przestrzenią do odkrywania aktualnych trendów na rynku pracy oraz cennych wspomnień.

więcej...

Elbląskie OHP szkoli młodzież w zawodzie Barbera

10 lipca 2024


Ochotnicze Hufce Pracy w Elblągu stwarzają młodzieży jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. W ramach swoich działań specjaliści ds. rozwoju zawodowego zorganizowali kurs „Barber I stopnia”, który pomógł uczestnikom zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

więcej...

Patent na pierwszą pracę

10 lipca 2024


Specjaliści z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, jak co roku włączyli się w letnią akcję informacyjno-edukacyjną Państwowej Inspekcji Pracy „Patent na pierwszą pracę”.

więcej...