E-refundacja


Od stycznia 2023 roku zapraszamy do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy:

  • zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych,
  • zwrot poniesionych kosztów (wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych).

Do złożenia wniosków niezbędne jest korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby skorzystać z elektronicznej formy składania wniosków, wystarczy wejść na stronę: https://e-refundacja.ohp.pl do panelu pracodawcy i założyć konto, a następnie uzupełnić i przesłać wniosek zgodnie z prezentowanymi wskazówkami. Logowanie do serwisu e-refundacji możliwe jest również poprzez profil zaufany (login.gov.pl), należy jednak pamiętać, aby wysyłane elektronicznie dokumenty były podpisane podpisem kwalifikowanym.

W razie problemów lub wątpliwości podczas korzystania z e-refundacji, zapraszamy do skorzystania z instrukcji użytkownika zawierającej zrzuty ekranów z komentarzami do każdego kroku.

E-refundacja ułatwi Państwu proces otrzymania refundacji bez konieczności udawania się do jednostki OHP.

Już dziś zapraszamy do skorzystania ze zdalnego sposobu składania wniosków.