Gdzie złożyć wniosek o refundacje


Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych powinien być złożony w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany od 1 do 20 każdego miesiąca.

Powiaty:  elbląski, ostródzki, iławski, nowomiejski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski  – wnioski przyjmowane są przez: 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 15
tel. 690 347 874
e-mail: refundacjaelblag@ohp.pl

Powiaty: olsztyński, kętrzyński, szczycieński, piski, olecki, gołdapski, nidzicki, mrągowski, działdowski, ełcki, giżycki, węgorzewski – wnioski przyjmowane są przez: 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B
tel. 89 527 62 03 w. 18
kom. 690 347 848
e-mail: refundacjaolsztyn@ohp.pl

Koordynacja refundacji w województwie warmińsko-mazurskim realizowana jest przez

Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B
tel. 89 527 62 03 w. 19, fax. 89 527 62 03 w. 33
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
Koordynator – st. specjalista ds. refundacji – Halina Czerniewicz
st. specjalista ds. refundacji – Anna Szwed