Jak ratować życie


27 grudnia 2018

W dniach 12-17 grudnia młodzież z ponadgimnazjalnych szkół kętrzyńskich uczyła się jak udzielać pomocy osobom poszkodowanym w nagłych wypadkach.  Cykl szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP) zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie.

Zajęcia poprowadzili dowódca sekcji Paweł Krupczak oraz druhowie Ewa Michałowska i Mirosław Marczuk z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach. Strażacy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy osobom, które doznały urazów w wyniku wypadków komunikacyjnych lub ucierpiały na skutek poparzeń, zatruć, zachłyśnięć lub innych zdarzeń losowych powodujących dysfunkcję organizmu. Niezwykle starannie zostały omówione przez trenerów z OSP Korsze trzy podstawowe filary udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tj. ocena stanu poszkodowanej osoby, wdrożenie procedur ratunkowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa samemu ratownikowi zostały. Widowiskową częścią szkolenia były praktyczne ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzone na fantomie, a także ćwiczenia z metod unieruchamiania złamanych kończyn, tamowania krwotoków, zakładania kołnierza ortopedycznego, bezpiecznego przenoszenia osób rannych i układania ich na noszach transportowych. Trenerzy omówili także technikę posługiwania się automatycznym defibrylatorem oraz specyfikę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom. Nie mniej ważnym elementem szkolenia było zapoznanie młodzieży z aspektem formalno-prawnym udzielania pomocy osobom poszkodowanym np. zasady odpowiedzialności i zwolnienia z odpowiedzialności. Poruszono także zagadnienie organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa w Polsce. W cyklu szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej uczestniczyła młodzież z Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.