Grupa wychowawcza w Nidzicy


GW w Nidzicy

 ul. Barke 2
13-100 Nidzica
tel. 604 863 803

Grupa wychowawcza w Nidzicy jest filią Hufca Pracy w Olsztynie. Grupa wychowawcza zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Uczestnicy mogą uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Oferta Grupy Wychowawczej skierowana jest do młodzieży mieszkającej w Nidzicy i w powiecie nidzickim (w zależności od możliwości komunikacyjnych).
Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna Grupy wychowawczej w Nidzicy ściśle współpracuje ze szkołą, pracodawcami oraz środowiskiem rodzinnym uczestnika.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

1) szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: elektryk, fryzjer, krawiec-szwacz, mechanik samochodowy, monter instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, tapicer;

2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: elektryk, fryzjer, krawiec-szwacz, mechanik samochodowy, monter instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, tapicer.

W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo- rekreacyjnym.