Grupa wychowawcza w Nidzicy


Grupa Wychowawcza w Nidzicy

 ul. Wyborska 12a
13-100 Nidzica
tel. 604 863 803

Grupa wychowawcza w Nidzicy jest filią Hufca Pracy w Olsztynie. Tutaj uczestnicy mogą uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna Grupy Wychowawczej w Nidzicy ściśle współpracuje ze szkołą, pracodawcami oraz środowiskiem rodzinnym uczestnika. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

1) szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).