Grupa wychowawcza w Nidzicy


GW w Nidzicy

 ul. Barke 2
13-100 Nidzica
tel. 604 863 803

Grupa wychowawcza w Nidzicy jest filią Hufca Pracy w Olsztynie. Grupa wychowawcza zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Uczestnicy mogą uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Oferta Grupy Wychowawczej skierowana jest do młodzieży mieszkającej w Nidzicy i w powiecie nidzickim (w zależności od możliwości komunikacyjnych).
Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna Grupy wychowawczej w Nidzicy ściśle współpracuje ze szkołą, pracodawcami oraz środowiskiem rodzinnym uczestnika.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

  • II i III klasy Gimnazjum. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: murarz, kucharz, stolarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, szwacz przemysłowy.
  • Szkoły Branżowej I Stopnia. Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, szwacz przemysłowy.

W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo- rekreacyjnym.