Grupa wychowawcza w Olecku


Grupa Wychowawcza w Olecku

Plac Zamkowy 2
19-400 Olecko
tel. 696 402 694

e-mail: 
e.krankowska@ohp.pl

Grupa Wychowawcza w Olecku jest filią Hufca Pracy w Ełku. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (tzw. forma dochodząca). Nauka i praca odbywają się w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna Grupy Wychowawczej w Olecku ściśle współpracuje ze szkołą, pracodawcami oraz środowiskiem rodzinnym uczestnika. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

1) szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

2trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).