Hufiec Pracy w Olsztynie


HP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B
10-165 Olsztyn
tel. 089 527-62-03 w.10, fax. 089 527-62-03 w.33
e-mail: hpolsztyn@ohp.pl

Hufiec Pracy zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

II i III klasy Gimnazjum oraz VII klasy Szkoły Podstawowej.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter sprzętu AGD, monter instalacji sanitarnych, cukiernik, elektryk, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, tapicer, piekarz, zegarmistrz, ślusarz, murarz.

Szkoły Branżowej I Stopnia.
Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter sprzętu AGD, monter instalacji sanitarnych, cukiernik, elektryk, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, tapicer, piekarz, zegarmistrz, ślusarz, murarz.

Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.