Hufiec Pracy w Olsztynie


HP w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B
10-165 Olsztyn
tel. 89 527-62-03 w.10, fax. 89 527-62-03 w.33
e-mail: hpolsztyn@ohp.pl

Hufiec Pracy zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

1) szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, sprzedawca, stolarz, monter sprzętu AGD, monter instalacji sanitarnych, cukiernik, fryzjer, tapicer, piekarz, murarz-tynkarz;

2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, sprzedawca, stolarz, monter sprzętu AGD, monter instalacji sanitarnych, cukiernik, elektryk, fryzjer, tapicer, piekarz, murarz, introligator.

Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.