Hufiec Pracy w Piszu


HP w Piszu

ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
tel. / fax 87 423 33 57
e-mail: 
hppisz@ohp.pl

Hufiec Pracy zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). Hufiec Pracy zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację.

Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

II i III klasy Gimnazjum. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, lakiernik, ślusarz, cukiernik, piekarz, stolarz.

Szkoły Branżowej I Stopnia. Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, lakiernik, ślusarz, cukiernik, piekarz, stolarz, wędliniarz.