Hufiec Pracy w Braniewie


HP w Braniewie

ul. Gdańska 19
14-500 Braniewo
tel./fax 55 233 20 38
e.mail: hpbraniewo@ohp.pl

HP w Braniewie jest jednostką dochodzącą bez internatu, do której można kierować młodzież z terenu m. Braniewa i powiatu braniewskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). HP zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację.

Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, sprzedawca, stolarz.