Hufiec Pracy w Braniewie


Hufiec Pracy w Braniewie

ul. Gdańska 19
14-500 Braniewo
tel. 511 938 986
e.mail: hpbraniewo@ohp.pl

Hufiec Pracy w Braniewie jest jednostką dochodzącą bez internatu, do której można kierować młodzież z terenu m. Braniewa i powiatu braniewskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).