Hufiec Pracy w Ełku


Hufiec Pracy w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel. 87 610 81 08
e-mail: hpelk@ohp.pl

Hufiec Pracy w Ełku jest jednostką dochodzącą bez internatu, do której można kierować młodzież z terenu m. Ełku i powiatu ełckiego (wg. możliwości komunikacyjnych).

Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).