Hufiec Pracy w Ełku


HP w Ełku

ul. Matejki 1
19-300 Ełk
tel/fax 87 610 81 08
e-mail: hpelk@ohp.pl

HP w Ełku jest jednostką dochodzącą bez internatu, do której można kierować młodzież z terenu m. Ełku i powiatu ełckiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). Przy jednostce funkcjonuje świetlica środowiskowa OHP. HP zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację.

Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:
II i III klasy Gimnazjum, oraz VII klasy Szkoły Podstawowej. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, piekarz, blacharz samochodowy.