Hufiec Pracy w Giżycku


HP w Giżycku

 ul. 1 Maja 30
11-500 Giżycko
tel. 87 428 42 86
e-mail: hpgizycko@ohp.pl

Hufiec Pracy jest jednostką podległą Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Zapewnia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku – 3 dni nauki szkolnej oraz 2 dni nauki zawodu). Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

II i III klasy Gimnazjum, oraz VII klasy Szkoły Podstawowej.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: sprzedawca, elektromechanik, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, wędliniarz, stolarz, blacharz samochodowy, murarz- tynkarz, monter instalacji urządzeń sanitarnych;

Szkoły Branżowej I Stopnia. Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: sprzedawca, cukiernik, murarz-tynkarz, elektromechanik, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, wędliniarz, stolarz, blacharz samochodowy.

Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.