Hufiec Pracy w Giżycku


HP w Giżycku

 ul. 1 Maja 30
11-500 Giżycko
tel. 87 428 42 86
e-mail: hpgizycko@ohp.pl

Hufiec Pracy jest jednostką podległą Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Zapewnia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku – 3 dni nauki szkolnej oraz 2 dni nauki zawodu).

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

1) szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: blacharz samochodowy, elektromechanik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz;

2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz.

Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.