Hufiec Pracy w Giżycku


Hufiec Pracy w Giżycku

 ul. 1 Maja 30
11-500 Giżycko
tel. 87 428 42 86
e-mail: hpgizycko@ohp.pl

Hufiec Pracy w Giżycku jest jednostką dochodzącą bez internatu, do której można kierować młodzież z terenu m. Giżycka i powiatu giżyckiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).

Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.


Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).