Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ostródzie


Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ostródzie

 ul. Sienkiewicza 9
14-100 Ostróda
tel. 89 646 22 56
e-mail: osiwostroda@ohp.pl 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ostródzie jest jednostką dochodzącą z możliwością zakwaterowania w internacie, do której można kierować młodzież z terenu: m. Ostródy, powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania.

Dla młodzieży zakwaterowanej w internacie wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). Przy jednostce funkcjonuje świetlica środowiskowa OHP.


Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).

Kształcenie zawodowe realizowane jest w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna ośrodka ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.