Hufiec Pracy w Ostródzie


HP w Ostródzie

 ul. Sienkiewicza 9
14-100 Ostróda
tel. 89 646 22 56
e-mail: hpostroda@ohp.pl

Jest to jednostka dochodząca z możliwością zakwaterowania w internacie, do której można kierować młodzież z terenu: m. Ostródy, powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Tutaj uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca). Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). Przy jednostce funkcjonuje świetlica środowiskowa OHP.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie: Szkoły Branżowej I Stopnia.
Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: kucharz, sprzedawca, klasa wielozawodowa (zawody rzemieślnicze: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, fryzjer, stolarz, cukiernik, piekarz, fotograf, dekarz, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromechanik, wędliniarz, krawiec i inne w porozumieniu z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorców).

Kształcenie zawodowe realizowane jest w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.