Punkt Pośrednictwa Pracy w Mrągowie


PPP w Mrągowie

ul. Warszawska 29/3
11-700 Mrągowo
Tel./fax 89 741 47 42
e-mail: pppmragowo@ohp.pl

 

PPP prowadzi całoroczne pośrednictwo pracy skierowane do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, studentów, poszukującej pracy, bezrobotnej. Pośrednicy pracy poszukują i gromadzą oferty pracy stałej, krótkoterminowej, dorywczej, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego.

PPP w Mrągowie powstał w wyniku realizacji przez OHP w latach 2009-2012 projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.