Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu


Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu
 ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
tel./fax 55 233 20 38
e-mail: shpelblag@ohp.pl

Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu (ŚHP) jest jednostką stacjonarną z internatem, do której przyjmowana jest młodzież pragnąca kontynuować naukę na poziomie: klasy VII i (lub) VIII ośmioletniej szkoły podstawowej, lub Gimnazjum, lub trzyletniej szkoły branżowej I stopnia.

ŚHP umożliwia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP oraz u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych.

Zapewnia także opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację, stwarzają warunki do korzystania przez młodzież i jej rodziny z różnorodnych form wsparcia w zakresie pomocy opiekuńczo-wychowawczej i kompensacyjnej oraz bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w internacie.

W Braniewie Środowiskowy Hufiec Pracy prowadzi również Grupę, której uczestnicy pobierają naukę na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

1) szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);

2) gimnazjum w klasach II i III (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz klasę I lub II gimnazjum, lub nie otrzymały promocji do klasy II lub III gimnazjum i mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);

3) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową);

4) oraz w Braniewie na poziomie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową).

Środowiskowy Hufiec Pracy 14-1 w Elblągu to:

  • bezpłatne zakwaterowania i wyżywienie w Internacie Hufca dla ponad 60 osób,
  • płatne praktyki zawodowe w znanych i cenionych, dużych elbląskich firmach takich jak m.in. zakłady meblowe „Wójcik”, „Stolpłyt” i „Halex”, zakłady przemysłu spożywczego „PSS Społem”,
  • bogata oferta zawodów z możliwością znalezienia zatrudnienia po ukończeniu nauki i praktyk,
  • udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach zawodowych popartych certyfikatami realizowanymi przez Centrum Kształcenia Praktycznego,
  • pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych i planowaniu własnej drogi kariery,
  • udział w wielu przedsięwzięciach i zajęciach sportowo- rekreacyjnych: mecze piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, zajęcia strzeleckie, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, paintball, miasteczko linowe, ogniska integracyjne, sporty wodne,
  • do dyspozycji uczestników stacjonarnych dostępna jest świetlica z mnóstwem gier edukacyjnych oraz siłownia , stół pingpongowy, sala telewizyjna, sala komputerowa,
  • pomoc żywnościowa dla uczestników OHP realizowana przy współpracy z Elbląskim Bankiem Żywności.