Hufiec Pracy w Elblągu


Hufiec Pracy w Elblągu

 ul. Junaków 5
82-300 Elbląg
tel./fax 55 233 20 38
e-mail: shpelblag@ohp.pl

Hufiec Pracy w Elblągu (HP) jest jednostką dochodzącą, do której przyjmowana jest młodzież pragnąca kontynuować naukę na poziomie: klasy VII i (lub) VIII ośmioletniej szkoły podstawowej lub trzyletniej szkoły branżowej I stopnia.

HP umożliwia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP oraz u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych.

Zapewnia także opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację, stwarzają warunki do korzystania przez młodzież i jej rodziny z różnorodnych form wsparcia w zakresie pomocy opiekuńczo-wychowawczej i kompensacyjnej.

Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

1) szkoły podstawowej w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz;

2) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią szkołę podstawową). Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, kucharz, elektryk, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kaletnik, cukiernik, piekarz, tapicer, klasa wielozawodowa (dekarz, murarz- -tynkarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, kominiarz, zdun, ogrodnik, krawiec, obuwnik, tapicer, kaletnik i inne).

Hufiec Pracy w Elblągu to:

  • płatne praktyki zawodowe w znanych i cenionych, dużych elbląskich firmach takich jak m.in. zakłady meblowe „Wójcik”, „Stolpłyt” i „Halex”, zakłady przemysłu spożywczego „PSS Społem”,
  • bogata oferta zawodów z możliwością znalezienia zatrudnienia po ukończeniu nauki i praktyk,
  • udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach zawodowych popartych certyfikatami realizowanymi przez Centrum Kształcenia Praktycznego,
  • pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych i planowaniu własnej drogi kariery,
  • udział w wielu przedsięwzięciach i zajęciach sportowo- rekreacyjnych: mecze piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, zajęcia strzeleckie, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, paintball, miasteczko linowe, ogniska integracyjne, sporty wodne,
  • do dyspozycji uczestników stacjonarnych dostępna jest świetlica z mnóstwem gier edukacyjnych oraz siłownia , stół pingpongowy, sala telewizyjna, sala komputerowa,
  • pomoc żywnościowa dla uczestników OHP realizowana przy współpracy z Elbląskim Bankiem Żywności.