Kurs prawa jazdy


31 sierpnia 2018

Większość pracodawców oczekuje, iż osoba wchodząca na rynek pracy, obok odpowiedniego, dostosowanego do stanowiska wykształcenia, będzie posiadała określony zestaw umiejętności. Bardzo ważną zaletą przyszłego pracownika jest posiadanie prawa jazdy. Nawet jeśli dany zawód nie będzie wymagał umiejętności kierowania autem, to sam fakt dysponowania dokumentem potwierdzającym tę umiejętność świadczy o zaradności i chęci podnoszenia kwalifikacji, co jest zawsze mile widziane na rynku pracy. Mając tego świadomość kolejny uczestnik projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nidzicy rozpoczął teoretyczną część kursu prawa jazdy kat. „B”.

W czasie 30-godzinnych zajęć teoretycznych uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę, która pozwoli mu na bezpieczne i świadome uczestnictwo w ruchu drogowym. W szczególności nauczy się zasad ruchu drogowego, prawidłowego przejazdu przez skrzyżowania, pozna wszystkie znaki i sygnały drogowe oraz podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej. Etap ten zakończy się egzaminem wewnętrznym, a jego pozytywny wynik uprawni go do rozpoczęcia trzydziestogodzinnych zajęć praktycznych.

Udział w kursie prawa jazdy to niewątpliwie duża szansa na podniesienie atrakcyjności zawodowej na rynku pracy. Mamy nadzieję, że nasz uczestnik wykorzysta daną mu szansę z powodzeniem.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych