Powitanie wakacji


22 czerwca 2018

22 czerwca jak, tak jak w innych jednostkach w całym kraju, młodzież z OHP na Warmii i Mazurach zakończyła rok szkolny i powitała wakacje.

Podczas uroczystości odbywających się z tej okazji wyróżniono uczniów, którzy uzyskali najlepsze oceny na świadectwach oraz wykazujących się wzorową postawą i aktywnością na rzecz społeczności lokalnej i hufca. W Elblągu specjalną nagrodę, ufundowaną przez Wojewódzkiego Komendanta, wręczył absolwentce gimnazjum Wiktorii Kudlik, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński. W Giżycku szczególne wyróżnienie otrzymała absolwentka giżyckiego hufca Daria Skiba.

Nie zabrakło wzruszeń, kwiatów, serdecznych podziękowań dla kadry nauczycielskiej i wychowawców. Młodzież przygotowała też program artystyczny podsumowujący rok nauki i żegnający absolwentów. Trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży zaprocentował, ponieważ zdecydowana większość uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych planuje kontynuować naukę w szkołach branżowych. Teraz nadszedł czas na zasłużony wypoczynek i korzystanie z uroków lata.

Wakacje dla młodzieży to przerwa w zajęciach i z pewnością czas na złapanie oddechu. Część młodych ludzi w wolne dni wybiera odpoczynek, ale też wielu z nich decyduje się wykorzystać letnie miesiące na podreperowanie swojego budżetu, poszukując pracy wakacyjnej. Jednostki OHP na Warmii i Mazurach mają dla młodych ludzi, którzy poszukują tymczasowego źródła dochodu, oferty pracy krótkoterminowej. W tym roku najwięcej osób ma szansę na zatrudnienie w handlu, reklamie, rolnictwie i gastronomii. Są również miejsca pracy w przetwórstwie spożywczym, przemyśle, różnego rodzaju usługach i budownictwie ? oferty pracy napływają od pracodawców także w czasie trwania niemal całego okresu letniego. W okresie letnim, z myślą o młodzieży chcącej zatrudnić się na czas wakacji, odbywać się będą także giełdy pracy i spotkania z pracodawcami, mające ułatwić młodym mieszkańcom Warmii i Mazur start na lokalnym rynku pracy.