Przygotowani do wyjazdu


8 stycznia 2019

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu realizujący projekt ,,Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” zakończyli przygotowania do wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy w hiszpańskiej Sewilli. Uwieńczeniem kilkumiesięcznych zmagań było spotkanie z koordynator projektu Barbarą Leszczyńską, na którym uczestnicy wraz z rodzicami podpisali umowy stażowe pozwalające na uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych na terenie wszystkich krajów wspólnoty.

Przygotowując się do wyjazdu młodzież wzięła udział w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego. Podczas spotkań, przyszli elektromechanicy samochodowi przyswajali słownictwo z zakresu swojej profesji niezbędne do prawidłowego wykonania zadań w miejscu odbywania stażu, porozumiewania się w typowych sytuacjach dnia codziennego, umiejętności przedstawienia siebie, swojej szkoły, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i hobby. Zajęcia z języka hiszpańskiego uzupełniły spotkania z doradcą zawodowym i przygotowanie kulturowe. Warsztaty z doradcą zawodowym stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również przygotowania życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV.

Natomiast na kulturoznawstwie młodzież poznała najważniejsze historyczne wydarzenia i zabytki Hiszpanii, położenie geograficzne regionu, tradycje i zwyczaje panujące w Andaluzji. Przyszli stażyści otrzymali również szczegółowe informacje na temat warunków życia i pracy na Półwyspie Iberyjskim, różnice w mentalności narodu hiszpańskiego i sposobie życia, dzięki czemu będą odpowiednio przygotowani na spotkania z hiszpańskimi pracodawcami oraz nabiorą pewności siebie przed wyjazdem na drugi koniec Europy.

Kolejny krok, to umiejętne spakowanie bagażu na trzytygodniową przygodę i staż w Sewilli. Na miejscu młodzież czeka 20-godzinna kontynuacja nauki języka hiszpańskiego prowadzonego przez lektora natywnego, który będzie rozwijał kompetencje językowe młodych ludzi ze szczególnym naciskiem na słownictwo sektorowe. Zajęcia będą nastawione przede wszystkim na komunikację i przełamywanie bariery językowej.

Zagraniczny staż będzie dla uczestników projektu fantastyczną przygodą, możliwością poznania innej kultury, cenną lekcją zawodu oraz próbą pracy poza granicami kraju. Jednak obok niezwykle cennych doświadczeń zawodowych, na szczególne podkreślenie zasługuje zmiana mentalna zachodząca w uczestnikach projektu. Trzytygodniowy pobyt zagranicą niezwykle pozytywnie wpływa na wzrost pewności siebie młodzieży, zmianę sposobu postrzegania swojej osoby i własnych możliwości oraz wytworzenie się chęci ustawicznego rozwoju. Ponadto udział w stażu oraz nabyte kompetencje potwierdzane są uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej certyfikatem Europass Mobility, w znacznym stopniu ułatwiającym znalezienie zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Wszystko to przyczynia się do wszechstronnego rozwoju oraz zwiększenia atrakcyjności uczestników, a w konsekwencji znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia po zakończeniu nauki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+