Rynek pracy


W ramach podstawowej działalności ustawowej OHP realizuje również zadania z zakresu rynku pracy obejmujące doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy krótko i długoterminowej dla młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy oraz realizację kursów i szkoleń. pozwalających na podniesienie, bądź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

W ramach struktury Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zadanie te realizują Mobilne Centra Informacji Zawodowej (2), Młodzieżowe Biura Pracy (2), Punkty Pośrednictwa Pracy (1), Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS (5), Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży (2) oraz Młodzieżowe Centra Kariery (14). Jednostki te są nadzorowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie i Elblągu. Młodzież zgłaszająca się do jednostek rynku pracy OHP, znajdujących się w niemal wszystkich powiatowych miastach regionu (jednostki rynku pracy WM,WK) , może otrzymać szerokie wsparcie obejmujące pomoc w dokonaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy stałej i dorywczej. Jednostki rynku pracy OHP oferują również młodzieży możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnia (oferta szkoleń).

Do zadań OHP należy też refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Taką refundację może uzyskać pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego (refundowanie wynagrodzeń młodocianych pracowników).