Staż z pasją


3 sierpnia 2018

W ostródzkiej jednostce Młodzieżowego Centrum Karieru OHP trwają 3-miesięczne, płatne staże zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Ich celem jest nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z danym stanowiskiem i organizacją zakładu, ale przede wszystkim doskonalenie umiejętności praktycznych zdobytych podczas kursów zawodowych.

Jednym z uczestników jest Kacper, który odbywa staż w ostródzkim sklepie muzycznym. Jak sam przyznaje, muzyka stanowi jego wielką pasje, a staż pozwala mu ją dodatkowo rozwijać. Kacper daje się poznać jako osoba pracowita i sumiennie wykonująca powierzone zadania. Zawsze chętnie pomaga niezdecydowanym klientom, kierując się własną wiedzą. Nie ogranicza się tylko do wykonywania podstawowych obowiązków zawartych w regulaminie, ale jako osoba kreatywna, proponuje własne rozwiązania. Jego energiczność i komunikatywność pozwoliła na szybką adaptację w nowym otoczeniu, a łatwość w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych z pewnością ułatwia mu pracę. Wszystko to powoduje, że zarówno nasz stażysta, jak i jego opiekun są bardzo zadowoleni ze współpracy – a na tym zyskują również klienci sklepu.

Staże zawodowe stanowią ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Nabyte umiejętności i wzrost pewności siebie ułatwią młodym ludziom start na rynku pracy i pozyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia. To istotny krok w kierunku budowania kariery zawodowej, co w tym przypadku powiązane jest z rozwijaniem własnego hobby.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych