U lokalnych pracodawców


9 sierpnia 2018

Od połowy lipca uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Braniewie realizują trzymiesięczne staże zawodowe.

U lokalnych pracodawców młodzież poznaje zasady organizacji i mechanizmy funkcjonowania zakładu pracy oraz doskonali nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, stażyści cenią sobie również możliwość nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Młodzież może także liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, zobowiązanych do udzielania wskazówek oraz służenia pomocą w wypełnianiu powierzonych zadań.

Uczestnicy chętnie uczą się nowych czynności, z zaangażowaniem wykonując powierzone im obowiązki. Z opinii młodych ludzi wynika, iż zdobyta wiedza i doświadczenie z pewnością przyczyni się do znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych