Zwiedzamy Zalando


28 listopada 2019

Pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie zorganizował wycieczkę zawodoznawczą do największego centrum logistycznego w województwie – Zalando Lounge w Ameryce k. Olsztynka.

Jej uczestnikami byli uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia w Olsztynie. Ideą przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży z działalnością koncernu Zalando – wiodącej firmy logistycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz poznanie roli zakładu w rozwoju gospodarczym regionu i kraju.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji, podczas której uczniowie poznali historię powstania firmy, zakres zadań wykonywanych w poszczególnych działach oraz warunki rekrutacji do pracy. Największe wrażenie na uczestnikach zrobiło zwiedzanie wybranych sektorów tego potężnego (kubatura 26 tys. kw) obiektu. Przed wejściem na halę każdy włożył kamizelkę ostrzegawczą i zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa. Można było poruszać się tylko po wyznaczonych trasach, a w niektórych miejscach iść wyłącznie gęsiego ze względu na jeżdżące wózki widłowe. Pomimo pełnej automatyzacji pracy, w Zalando zatrudnienie znalazło już ponad 700 osób, ale docelowo będzie tam pracować ponad 2 tys. Pracę znajdą tam nie tylko magazynierzy-logistycy, ale również osoby kształcące się w innych zawodach, np. elektrycy.

Wycieczka była doskonałą okazją, by zobaczyć jak w praktyce wygląda zawód magazyniera – jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów w województwie warmińsko-mazurskim. Na zakończenie spotkania uczniowie zostali zachęceni do uwzględnienia w swoich przyszłych planach zawodowych aplikowania do pracy w Zalando Lounge.

Mamy nadzieję, iż wycieczka ułatwi młodym ludziom trafny i przemyślany wybór zawodu.