Staże to podstawa


27 lipca 2018

26 lipca br. specjaliści z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie odwiedzili uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” podczas odbywania staży zawodowych u lokalnych pracodawców.

Staże zawodowe, jak sami podkreślali w rozmowach uczestnicy, dają im ogromną szanse na zdobycie nowego doświadczenia, co jest dla nich niesłychanie ważne. Dzięki stażom zawodowym młodzież poza przygotowaniem do samodzielnej pracy, zyskuje wiele dodatkowych wartości m.in. społecznych, które są bardzo ważne w nawiązywaniu nowych kontaktów w relacji uczestnik-pracodawca-współpracownicy, które na pewno zaowocują w przyszłości swobodnym poruszaniem się na rynku pracy.

Podczas realizacji staży zawodowych młodzież może liczyć na wsparcie i pomoc w wypełnianiu powierzonych im zadań dzięki wyznaczonym przez pracodawcę opiekunom staży zawodowych.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych