Kursy w Braniewie zakończone


6 lipca 2018

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Braniewie dobiegły końca kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Młodzi ludzie zdobywali wiedzę i umiejętności w zawodach: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kosmetyczka z elementami wizażu oraz stylizacja paznokci oraz  kucharz I i II stopnia. W wyborze szkoleń pomógł doradca zawodowy, który określił predyspozycje zawodowe młodych ludzi oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

Podczas dotychczasowego wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” uczestnicy skorzystali m.in. z indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem, warsztatów z usamodzielnienia się, warsztatów z kreowania wizerunku, w kursach językowych, w kursach komputerowych, w zajęciach z pośrednikiem pracy, kursach prawo jazdy kat. B. Jednak jedną z ważniejszych form wsparcia były właśnie wcześniej wymienione kursy zawodowe, dzięki którym młodzież nabyła oraz podniosła swoje kwalifikacje.

Nabyte podczas kursów zawodowych umiejętności będą doskonalone podczas trzymiesięcznych staży zawodowych realizowanych we współpracy z lokalnymi firmami.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych