My też tam byliśmy


23 lipca 2018

21 lipca br. w Szczytnie odbyła się największa doroczna impreza – Dni i Noce Szczytna. Jak co roku szereg atrakcji i imprez towarzyszących przyciągnęła ogromną liczbę młodzieży powiatu szczycieńskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, pośrednik pracy MCK w Szczytnie utworzył punkt konsultacyjno-informacyjny w jednostce, by przybliżyć zainteresowanym funkcjonowanie OHP. Podczas spotkania ze specjalistą MCK OHP w Szczytnie odwiedzający poznali strukturę Ochotniczych Hufców Pracy, ofertę wsparcia jednostek oraz aktualne oferty pracy. Młodzież chętnie korzystała z indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy oraz możliwością umawiania się na porady indywidualne do doradcy zawodowego.

Podczas spotkania promowano trwającą Akcję Lato OHP oraz organizowane przez OHP wyjazdowe szkolenia w zawodach ginących.