Praca wre!


20 lipca 2018

Mimo wakacyjnej aury za oknem, bartoszyccy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z dużym zaangażowaniem realizują zadania w ramach kolejnej formy wsparcia, jaką są staże zawodowe. To właśnie dzięki takiemu przygotowaniu zawodowemu młodzi ludzie mają szansę zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania danego zakładu pracy, poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia i doskonalenia umiejętności praktycznych. Ponadto, mają okazję do kształtowania tak bardzo pożądanych przez współczesnych pracodawców kompetencji społecznych, takich jak: sumienność, punktualność, czy uczciwość.

Jestem bardzo zadowolony z tego, że odbywam staż zawodowy, ponieważ wierzę, ze ułatwi mi on integrację z rynkiem pracy. Zdobędę doświadczenie zawodowe, a przecież tego oczekują dzisiaj pracodawcy od młodych ludzi.” – mówi Jeremiasz zajmujący stanowisko sprzedawcy.

Podobnego zdania jest też Mateusz – kolejny uczestnik projektu. „Dzięki tej pracy, poszerzę swoją wiedzę i nabędę umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku sprzedawcy. Cieszę się, że poznałem wielu nowych ludzi, co może okazać się pomoce w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.”

Staż zawodowy stanowi istotny element przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Dodatkowo młodzież może liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, zobowiązanych do udzielania wskazówek oraz służenia pomocą w wypełnianiu powierzonych zadań.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych