Lekcja hiszpańskiego


26 lutego 2019

Podopieczni Hufców Pracy z Ostródy i Giżycka realizujący projekt ,,Inwestycja w przyszłość – postaw na sukces” zakończyli przygotowania do wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy w hiszpańskiej Maladze.

Celem projektu jest stworzenie szans na podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży, ułatwiających w przyszłości zatrudnienie na regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Przygotowując się do wyjazdu młodzież wzięła udział w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego. Podczas spotkań, przyszli fryzjerzy, stolarze i kucharze przyswajali słownictwo z zakresu swojej profesji niezbędne do prawidłowego wykonania zadań w miejscu odbywania stażu, porozumiewania się w typowych sytuacjach dnia codziennego, umiejętności przedstawienia siebie, swojej szkoły, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i hobby. Zajęcia z języka hiszpańskiego uzupełniły spotkania z doradcą zawodowym i przygotowanie kulturowe. Warsztaty z doradcą zawodowym stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również przygotowania życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. W Hiszpanii na młodzież czeka 20-godzinna kontynuacja nauki języka hiszpańskiego. Zajęcia będą nastawione przede wszystkim na komunikację i przełamywanie bariery językowej.

Zagraniczny staż będzie dla uczestników projektu fantastyczną przygodą, możliwością poznania innej kultury, cenną lekcją zawodu oraz próbą pracy poza granicami kraju. Obok niezwykle cennych doświadczeń zawodowych, na szczególne podkreślenie zasługuje zmiana mentalna zachodząca w uczestnikach projektu. Trzytygodniowy pobyt zagranicą niezwykle pozytywnie wpływa na wzrost pewności siebie młodzieży, zmianę sposobu postrzegania swojej osoby i własnych możliwości oraz wytworzenie się chęci ustawicznego rozwoju. Ponadto udział w stażu oraz nabyte kompetencje potwierdzane będą uznawanym na terenie całej Unii Europejskiej certyfikatem Europass Mobility, w znacznym stopniu ułatwiającym znalezienie zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Wszystko to przyczynia się do wszechstronnego rozwoju oraz zwiększenia atrakcyjności uczestników, a w konsekwencji znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia po zakończeniu nauki.

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny – młodzież ma opłacone zajęcia przygotowawcze, podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, ubezpieczenie, a także otrzymuje kieszonkowe na własne wydatki. Uczestnicy rozpoczną zagraniczny staż 10 marca br.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+