Historie ponad granicami


28 lutego 2019

28 lutego br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie udali się na wycieczkę do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Głównym celem wyjazdu było zainteresowanie młodych ludzi historią naszego regionu.

Oglądane z wielkim zainteresowaniem przez uczniów wystawy ilustrowały pradzieje ziemi elbląskiej, historię Gotów, wikińskiej osady Truso oraz przekrojową historię Elbląga. Duże wrażenie na młodych ludziach zrobiła wystawa pn. „Elbląg Reconditus” która jest nowatorską próbą opowiedzenia dziejów Elbląga, a dominującym elementem jej scenografii są ruiny i wijąca się ścieżka zwiedzania. Kolejną atrakcją był film holograficzny zatytułowany „Historie ponad granicami” prezentujący dzieje Elbląga i Kaliningradu w kontekście kluczowych wydarzeń w historii Europy. W hologramie wpleciono liczne efekty specjalne m.in. w postaci cyfrowo odtworzonej wikińskiej osady w Truso, zamków krzyżackich w Prusach, rekonstrukcji statków i samochodów produkowanych w przemysłowym Elblągu na początku minionego wieku.

Forma wystawy okazała się być bardzo atrakcyjna dla młodego pokolenia. Obserwując ich wrażenia dochodzi się do wniosku, że odejście od koncepcji ekspozycji planszowej na koszt nowoczesnych stanowisk multimedialnych, bardziej trafia do zwiedzających w wieku szkolnym.